( безплатна )

Кръвта говори

... Странно защо, но още щом го видя преди три дни, отведнъж това място привлече вниманието му. Днес не се стърпя и реши да разбере причината ...