цена: 1.00 лв.

Най-красивото

Колко от това, що крием в римите, не разкриваме дори пред себе си? И колко от разкритото във римите, преоткриваме прикрито в себе си?